Members

  • Başak Bosoglu
  • Concetta Causarano
  • Alberto De Franceschi
  • Anne-Christine Fornage
  • Enrica Senini
  • Marie Jull Sørensen
  • Evelyne Terryn
  • Laura Valle